ย.1521/61

ย.2239/61 

รายละเอียด

ย.1740/61 รายละเอียด

ย.1225/61 รายละเอียด

ย.1494/61 รายละเอียด

ย.1299/61 รายละเอียด

ย.1093/61 รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.191/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.211/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.221/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.223/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.227/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.229/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.231/61) รายละเอียด

 

เรื่องชุดเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายโดยใช้คลื่นช็อกกระแทกนิ่ว พร้อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม และเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ว.5019/61) ระยะเวลาการเช่า 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.232/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.233/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.235/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.236/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.239/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.241/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.247/61) รายละเอียด

 

ย.2856/61   รายละเอียด

1. ซื้อชุดสว่านลมสำหรับเจาะตัดและกรอกระดูก  จำนวน 2 รายการ(ถ.11/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

2. ซื้อชุดโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่แขวนเพดานแบบหลอดไฟ LED พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Ceiling Operating LED Lights with Camera System)(ถ.38/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

3. ซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ(ถ.39/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ย.2630/61   รายละเอียด

ย.2660/61   รายละเอียด

ย.2673/61   รายละเอียด

ย.2568/61   รายละเอียด

ย.2505/61   รายละเอียด

ย.2601/61   รายละเอียด

ย.2614/61   รายละเอียด

ย.2578/61   รายละเอียด

ย.2289/61   รายละเอียด

ย.2490/61   รายละเอียด

ย.2666/61   รายละเอียด

ย.2075/61   รายละเอียด

ย.2643/61   รายละเอียด

ย.2220/61

ย.2374/61

รายละเอียด

ย.2166/61

ย.2172/61

ย.2228/61

ย.2169/61

ย.2302/61

รายละเอียด

ย.2121/61

ย.2320/61

รายละเอียด

ย.2326/61

ย.1522/61

รายละเอียด

ย.2110/61 รายละเอียด

ย.2058/61

ย.2063/61

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28