ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.535/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.536/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.537/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.551/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.552/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.554/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.501/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.531/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.534/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.535/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.124/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.511/61) รายละเอียด

-ซื้อถุงมือยางปราศจากเชื้อแบบมีขอบ ชนิดใช้ครั้งเดียว เบอร์ 6.5(ว.593/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.561/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.774/61) รายละเอียด

-ซื้อถุงมือตรวจโรค ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขนาดเบอร์ S (ว.592/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

-ซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A, B และชนิด A(H1N1)(ว.445/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ย.1692/61 รายละเอียด

ย.1546/61 รายละเอียด

ย.1650/61 รายละเอียด

ย.1554/61 รายละเอียด

ย.1569/61

ย.1533/61

รายละเอียด

ย.1532/61 

ย.1580/61

ย.1539/61

ย.1531/61

ย.1537/61

ย.1563/61

ย.1535/61

ย.1565/61

รายละเอียด

ย.1511/61

ย.1485/61

รายละเอียด

ย.1442/61

ย.1457/61

ย.1456/61

รายละเอียด

ย.1502/61

ย.1493/61

รายละเอียด

ย.1307/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28