ย.1477/61

ย.2131/61

รายละเอียด

ย.1453/61 รายละเอียด

ย.1852/61 รายละเอียด

จ้างซ่อมเครื่องตรวจวินิจฉัยหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบสามมิติ(Real Time Dimension Echocadiography) ยี่ห้อ ฟิลิปส์ รุ่น iE33 หมายเลขเครื่อง 03B525(หน่วยโรคหัวใจเด็ก กกว.รพ.รร.6)(ซ.170/61) ราคากลาง

-จ้างซ่อมเครื่องตรวจวินิจฉัยหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบสามมิติ(Real Time Dimension Echocadiography) ยี่ห้อ ฟิลิปส์ รุ่น iE33 หมายเลขเครื่อง 03B525(หน่วยโรคหัวใจเด็ก กกว.รพ.รร.6)(ซ.170/61)  รายละเอียด

ย.2116/61

ย.2381/61

ย.2301/61

ย.2345/61

ย.2389/61

รายละเอียด

ย.2231/61

ย.1934/61

ย.2074/61

ย.2327/61

ย.2237/61

ย.2405/61

ย.2325/61

รายละเอียด

ย.2299/61

ย.2036/61

ย.2410/61

ย.2174/61

ย.2137/61

ย.1703/61

ย.2177/61

ย.2031/61

รายละเอียด

ย.1853/61

ย.2278/61

ย.2005/61

รายละเอียด

ย.2238/61

ย.2227/61

ย.2066/61

ย.1859/61

ย.2194/61

ย.1873/61

รายละเอียด

ย.2187/61

ย.2179/61

รายละเอียด

ย.1980/61

ย.2078/61

รายละเอียด

ย.2126/61 รายละเอียด

ย.1908/61 รายละเอียด

ย.1630/61 รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ.(ซ.243/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ.(ซ.244/61) รายละเอียด 

 

ย.584/61

ย.768/61

ย.823/61

ย.2492/61

ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์  จำนวน  ๓ รายการคือ

                   ๑. ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจเด็ก ( Open Heart Surgery Set for Child )

                   ๒. เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าระบบควบคุมความร้อนอัตโนมัติ พร้อมเครื่องจ่ายก๊าซอาร์กอน (Electrosurgical  Unit  with  Argon  Plasma  Coagulation ) 

                   ๓. ก๊อชเม็ดกลมช่วยเลาะเนื้อเยื่อชนิดสำหรับ X-ray ได้ ( X-ray  Peanut  gauze ) 

                   สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติม

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28