- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.229/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.255/61) รายละเอียด

- จ้าง สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.33/61) รายละเอียด

- จ้าง สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.40/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.302/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.303/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.304/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.305/61) รายละเอียด

 

 

 

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.280/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.281/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.282/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.283/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.284/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.286/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.287/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.288/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.290/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.291/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.292/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.293/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.294/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.300/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.301/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.371/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สาย พ. (ซ.23/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สาย พ. (ซ.28/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สาย พ. (ซ.31/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สาย พ. (ซ.32/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สาย พ. (ซ.35/61) รายละเอียด

- จ้าง สป.สาย พ. (ซ.20/61) รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือด้วยคลื่นความถี่สูง( Ultrasonic Irrigator ) (ว.5004/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 760 ลิตร ( Pre-Vacuum Steam Sterilizer , ขนาดไม่น้อยกว่า 760 Litre ) (ว.5002/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ย.435/61

ย.570/61

ย.834/61

ย.827/61

ย.809/61

ย.698/61

รายละเอียด

ย.611/61 รายละเอียด

ย.463/61 รายละเอียด

ย.841/61 รายละเอียด

ย.809/61 รายละเอียด

ย.698/61 รายละเอียด

ย.611/61 รายละเอียด

ย.570/61 รายละเอียด

ย.463/61 รายละเอียด

ย.435/61 รายละเอียด

ยา จำนวน 2 รายการ (ย.583/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา     2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 ยา จำนวน 2 รายการ (ย.594/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา 2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา จำนวน 2 รายการ (ย.597/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา 2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา EPOETIN BETA INJECTION PREFILLED SYRINGE 5,000 IU (ย.665/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 ยา EPERISONE HCL TAB 50 MG (ย.668/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา    2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา จำนวน 5 รายการ (ย.703/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา  LEVOFLOXACIN 500 MG TAB  (ย.705/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา 2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา จำนวน 2 รายการ (ย.707/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา 2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา จำนวน 4 รายการ (ย.753/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา 2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28