ย.1098/61 รายละเอียด

ย.2053/61 

ย.2107/61

ย.2140/61

รายละเอียด

ย.2206/61

ย.2108/61

ย.1721/61

รายละเอียด

ย.2045/61  รายละเอียด

 

ย.1097/61

ย.1068/61

รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ(ว.632/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ(ว.628/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดหลอดเลือดในสมอง ขนาด ๔x๒๐ มม.(ว.359/61) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ยา จำนวน 3 รายการ (ย.709/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 

ยา EZETIMIBE 10 MG TAB จำนวน 1 รายการ (ย.2100/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 ยา GABAPENTIN 100 MG CAPSULE   จำนวน 1 รายการ (ย.2096/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ยา BETAHISTINE MESILATE TABLET 12 MG   จำนวน 1 รายการ (ย.2099/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 

ยา PREGABALIN 50 MG CAPSULE   จำนวน 1 รายการ (ย.2288/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ยา CLOSTRIDIUM BOTULINUM   TOXIN TYPE A INJ 100 U จำนวน 1 รายการ (ย.2362/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ยา OMEPRAZOLE 40 MG INJ จำนวน   1 รายการ (ย.2429/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ย.518/61

ย.1167/61

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด ขนาด 6F (ว.441/61) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็ก แบบมีลวดนำ ขนาด 2.6 FR. ความยาว 150 ซม.(ว.442/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 4 รายการ(ว.439/61) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจ PANEL 1-4  ขนาดบรรจุกล่องละ 50 TEST(ว.633/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ย.2028/61 รายละเอียด

ย.1059/61

ย.2117/61

รายละเอียด

ย.1807/61

ย.1860/61

รายละเอียด

ย.2064/61

ย.2056/61

รายละเอียด

ย.2153/61

ย.2055/61

ย.2162/61

ย.1998/61

ย.2054/61

ย.2157/61

ย.1505/61

ย.2076/61

ย.1947/61

รายละเอียด

ย.2000/61

ย.1958/61

ย.2133/61

รายละเอียด

ย.2138/61 รายละเอียด

ย.1002/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28