ย.2281/61

ยา SODIUM VALPROATE 500 MG CR TAB จำนวน 1 รายการ (ย.2528/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 

ยา DEXTRAN 70 0.1% + HYDROXYPROPYLMETHYLCELLULOSE 0.3% EYE DROPS PRESERVATIVE FREE 0.03 FL.OZ จำนวน 1 รายการ (ย.2784/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ  4.ราคากลาง

 

ยา TENOFOVIR DISOPROXIL 300 MG, EFAVIRENZ 600 MG, EMTRICTABINE 200 MG TABLET จำนวน 1 รายการ (ย.2833/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 

ยา PREGABALIN CAP 150 MG จำนวน 1 รายการ (ย.2839/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 

ยา MOMETASONE NASAL SPRAY 50 MCG/PUFF 140 DOSES จำนวน 1 รายการ (ย.2857/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ  4.ราคากลาง

ย.2880/61

ย.2862/61

รายละเอียด

ย.2308/61 รายละเอียด

-จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์หัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว ยี่ห้อ Philips รุ่น  FD20 หมายเลขเครื่อง 3(แผนกวิสัญญี กวญ.รพ.รร.6)(ซ.172/61)  ราคากลาง

ย.2915/61 รายละเอียด

ย.2823/61

ย.2234/61

รายละเอียด

ย.2367/61

ย.2426/61

รายละเอียด

ย.2782/61

ย.2175/61

ย.2735/61

ย.2540/61

รายละเอียด

ย.2132/61 รายละเอียด

ย.1393/61 รายละเอียด

ย.1416/61 รายละเอียด

1. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องใส่แร่อิริเดียมพร้อมอุปกรณ์ (Iridium Afterloading System) ยี่ห้อ Gammamed รุ่น Gammamed Plus หมายเลขเครื่อง E166(แบบรวมอะไหล่)(แผนกรังสีรักษา กรส.รพ.รร.๖)(ซ.168/61)เป็นระยะเวลา 12 เดือน   ราคากลาง

2. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสี(X-Ray Simulator)ยี่ห้อ Varian Medical System,Inc รุ่น Acuity หมายเลขเครื่อง 296(แบบรวมอะไหล่)(แผนกรังสีรักษา กรส.รพ.รร.6)(ซ.169/61)เป็นระยะเวลา 12 เดือน ราคากลาง

1. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องใส่แร่อิริเดียมพร้อมอุปกรณ์ (Iridium Afterloading System) ยี่ห้อ Gammamed รุ่น Gammamed Plus หมายเลขเครื่อง E166(แบบรวมอะไหล่)(แผนกรังสีรักษา กรส.รพ.รร.๖)(ซ.168/61)เป็นระยะเวลา 12 เดือน  รายละเอียด

2. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสี(X-Ray Simulator)ยี่ห้อ Varian Medical System,Inc รุ่น Acuity หมายเลขเครื่อง 296(แบบรวมอะไหล่)(แผนกรังสีรักษา กรส.รพ.รร.6)(ซ.169/61)เป็นระยะเวลา 12 เดือน  รายละเอียด

ย.1722/61

ย.1722/61

ประกาศผู้ชนะ

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28