ย.127/61

ย.127/61

ย.528/61

ย.476/61

ย.551/61

ย.541/61

ย.312/61

ย.452/61

ย.424/61

ย.312/61

ย.551/61

ย.541/61

ย.528/61

ย.476/61

ย.452/61

ย.424/61

เรื่องซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.152/61) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

เรื่องซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.141/61) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

เรื่องซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.115/61) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

เรื่องซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.162/61) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

เรื่องซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.161/61) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

เรื่องซื้อถุงเก็บของเหลว (ว.143/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

เรื่องซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.124/61) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

เรื่องจ้างซ่อมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดเคลื่อนย้ายได้ ยี่ห้อ GE Healthcare รุ่น logiq book xp หมายเลขเครื่อง 217279 wx 9(ซ.8/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

ว.200/61

 

ย.101/61

ย.20/61

ย.47/61

ย.86/61

 

ย.131/61

ย.236/61

ย.230/61

ย.90/61

ย.19/61

ย.16/61

ย.111/61

ย.96/61

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28