ย.2421/61

ย.2721/61

รายละเอียด

ย.2847/61

ย.2863/61

ย.2668/61

ย.2887/61

รายละเอียด

ย.671/61

ย.1250/61

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.873/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.901/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.949/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.976/61) รายละเอียด

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 7 รายการ(ว.680/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.298/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.299/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.300/61) รายละเอียด

ย.2879/61

ย.2625/61

ย.2837/61

ย.2736/61

รายละเอียด

ย.2732/61

ย.2706/61

ย.2603/61

ย.2787/61

ย.2750/61

ย.2712/61

ย.2802/61

ย.2789/61

ย.2729/61

ย.2688/61

ย.2815/61

ย.2731/61

ย.2543/61

รายละเอียด

ย.2727/61

ย.2774/61

ย.2805/61

รายละเอียด

ย.2779/61 รายละเอียด

ย.2620/61 

ย.2737/61

รายละเอียด

ย.2306/61 รายละเอียด

ย.1781/61 รายละเอียด

ซื้อ สป. ถาวร สาย พ. (ถ.29/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. ถาวร สาย พ. (ถ.31/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. ถาวร สาย พ. (ถ.32/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. ถาวร สาย พ. (ถ.33/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. ถาวร สาย พ. (ถ.34/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. ถาวร สาย พ. (ถ.45/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. ถาวร สาย พ. (ถ.46/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. ถาวร สาย พ. (ถ.47/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.972/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.974/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.975/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.978/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.979/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.981/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.983/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.986/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1083/61) รายละเอียด

 

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.930/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.948/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.950/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.954/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.955/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.956/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.959/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.960/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1112/61) รายละเอียด

 

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.915/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.919/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.929/61) รายละเอียด 

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28