ย.2105/61  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.357/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.813/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.829/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.830/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.831/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.832/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.833/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.834/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.835/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.836/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.837/61) รายละเอียด

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ขอประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. ตั้งแต่ 12 มิ.ย. 61 ถึง 29 มิ.ย. 61 จำนวน 7 รายการ รายละเอียดดังนี้

 

1.เข็มเจาะดูดเซลล์และเนื้อเยื้อของต่อมน้ำเหลืองในช่องทรวงอก ด้วยวิธีอัลตราซาวน์

   ( EBUS-TBNA Needles for Mediastinal Lymph Node )

2.สายสวนเพื่อระบายน้ำ หนอง และลม ออกจากช่องเยื่อหุ้มปอด

   ( Rocket Seldinger Chest Drainage Kit )

3.สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิดมีอุปกรณ์ช่วยถ่างขยายหลอดเลือด

   ( Scoreflex nc coronary dilatation catheter )

4.สายส่งเลือดและสารละลายของเครื่องไตเทียมสำหรับการฟอกเลือดต่อเนื่อง

   ( Continuous renal replacement therapy set,CRRT set )

5.ตัวกรองไตเทียมแบบประสิทธิภาพสูง

   ( High flux dialyzer )

6.น้ำยาไตเทียมสำหรับการฟอกเลือดต่อเนื่อง

   ( Continuous renal replacement therapy,CRRT Dialysis Solution )

7.ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ยีน BCR-ABLMbcr

   ( BCR-ABLMbcrReal-Time PCR kit )

ย.664/61

ย.1512/61

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.821/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.822/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.823/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.825/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.827/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.828/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.844/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.970/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.984/61) รายละเอียด

 

 

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.1029/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.1030/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.1059/61) รายละเอียด

 

 

 

ย.2455/61

ย.2450/61

รายละเอียด

ย.2408/61 รายละเอียด

ย.2360/61 รายละเอียด

ย.2462/61

ย.2452/61

รายละเอียด

ย.2387/61

ย.2252/61

รายละเอียด

ย.2376/61

ย.2391/61

ย.2411/61

ย.2400/61

รายละเอียด

ย.2399/61

ย.2232/61

ย.2396/61

ย.2409/61

ย.2262/61

ย2350/61

ย.2296/61

ย.2388/61

รายละเอียด

ย.2268/61

ย.2403/61

ย.2356/61

ย.2307/61

รายละเอียด

ย.2129/61 รายละเอียด

ย.1895/61 รายละเอียด

ย.1629/61 รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.702/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.812/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.814/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.815/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.816/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.820/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.841/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.842/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.884/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1004/61) รายละเอียด

 

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.759/61) รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28