ยา INAGLIPTIN 5 MG TAB  (ย.588/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง 

ยา HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN 5% 10 GM200ML จำนวน 1 รายการ (ย.531/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน    3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

-  ซื้อชุดควบคุมน้ำ เข้า-ออก ลูกตา ชนิดใช้ครั้งเดียว(ว.358/61) ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง

-  ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 56 รายการ(ว.314/61) ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง

-  ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 11 รายการ(ว.313/61) ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง

-  ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ(ว.362/61) ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูออรอสโคปีระบบดิจิตอล ชนิดตัวรับภาพ แบบ Flat Panel Detector จำนวน 2 รายการ(ว.5007/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ย.736/61

ย.743/61

รายละเอียด

ย.616/61

ย.651/61

ย.802/61

รายละเอียด

ย.649/61

ย.650/61

ย.605/61

ย.543/61

รายละเอียด

ย.645/61 รายละเอียด

ย.508/61

ย.643/61

รายละเอียด

ย.174/61 รายละเอียด

ย.543/61 รายละเอียด

ย.508/61 รายละเอียด

ย.174/61 รายละเอียด

- ชุดดูดเสมหะ (SUCTION SET) เบอร์ 14  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาฯ  ขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง 

ยา RITUXIMAB 10 MGML, 50 ML INJECTION (ย.365/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา INAGLIPTIN 5 MG TAB  (ย.588/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ย.588/61

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.200/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.238/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.239/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.240/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.241/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.242/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.243/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.245/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.246/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.249/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.250/61) รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28