-สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 7 รายการ(ว.630/61) ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

-สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ(ว.632/61) ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

กศก.รพ.รร.6 ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจและปอดล้มเหลว ( Extracorporeal Life Support : ECLS ) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

-เช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุ(Magnetic Resonance Imaging : MRI) รายละเอียด

 

 

ย.2122/61   รายละเอียด

-ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A,BและชนิดA(H1N1)(ว.445/61)  รายละเอียด

 

 

ย.2104/61   รายละเอียด

ย.980/61 รายละเอียด

ย.1005/61 รายละเอียด

ย.1235/61 รายละเอียด

 

ย.1564/61  รายละเอียด

ย.1332/61

ย.1418/61

ย.1463/61

ย.1489/61

ย.1490/61

ย.1491/61

รายละเอียด

ย.1460/61

ย.1488/61

รายละเอียด

 

ย.1577/61  รายละเอียด

ย.1492/61  รายละเอียด

ย.1481/61  รายละเอียด

ย.1419/61  รายละเอียด

ย.1378/61  รายละเอียด

ประกาศกองกุมารเวชกรรม เชิญชวนให้ส่งข้อมูลเทคนิคสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. คือ เครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติชนิดหนึ่งช่องล้าง รายละเอียด ดังนี้

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28