ย.2415/61 รายละเอียด

ย.1356/61 รายละเอียด

1.ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน

 

 

2.ราคากลาง 48,816,084.- บาท

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.259/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.281/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.282/61) รายละเอียด

ย.579/61

ย.3251/61   รายละเอียด

1. ซื้อกล้องขยายตรวจตาส่วนหน้าชนิด 2 ตา และเครื่องวัดความดันลูกตา พร้อมระบบกล้องดิจิตอล (Slit Lamp Microscope and Applanation Tonometer with Digital Vision System)

2. ซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดชนิดมีเตียง (Infant Radiant Warmer)

3. ซื้อสิ่งอุปกรณ์ซึ่งประกอบในชุดเครื่องมือผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจตีบ จำนวน 6 รายการ

4. ซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทางสูตินรีเวช ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (Electric Control Operating Table Obstetric-Gynecology Surgery)

5. ซื้อเครื่องมือสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Phacoemulsification Unit)

...................รายละเอียด...................

1. ซื้อชุดน้ำยา SODIUM HYALURONATE AND SODIUM CHONDROITIN SULFATE ขนาด 0.75 มล.(ว.1043/61)  ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ (ย.2902/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ  4.ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ (ย.2922/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

1. เครื่องอัดลมป้องกันหลอดเลือดดำบริเวณขาอุดตัน (Intermittent Pneumatic Compression)(ถ.43/61)   ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

2. ชุดให้สารละลายและเลือดเพื่อรักษาสภาพ กล้ามเนื้อหัวใจชนิดปรับอุณหภูมิได้ (BLOOD CARDIOPLEGIA SET) (4ต่อ1)(ว.1041/61)   ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

3. สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 8 รายการ(ว.1042/61)   ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ย.2751/61

ย.2931/61

ย.2985/61

ย.2920/61

ย.2913/61

รายละเอียด

ย.2936/61

ย.2961/61

ย.2941/61

รายละเอียด

ย.2791/61

ย.2942/61

ย.2822/61

ย.2646/61

ย.2918/61

ย.2937/61

ย.2652/61

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28