ย.1498/61 รายละเอียด

ย.1355/61 รายละเอียด

ย.1341/61 รายละเอียด

ย.1381/61

ย.1367/61

ย.1347/61

ย.1349/61

รายละเอียด

ย.1354/61 รายละเอียด

ย.1076/61

ย.1455/61

รายละเอียด

ย.1090/61

ย.1234/61

รายละเอียด

ย.1468/61  รายละเอียด

 

ย.1200/61  รายละเอียด

ย.1376/61

ย.1408/61

รายละเอียด

ย.1327/61

ย.1379/61

ย.1384/61

รายละเอียด

ย.1336/61

ย.1346/61

ย.1385/61

รายละเอียด

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 5 รายการ

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ  รายละเอียด

จ้าฃซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.118/61) รายละเอียด

จ้าฃซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.123/61) รายละเอียด

จ้าฃซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.125/61) รายละเอียด

ย.1348/61

ย.1432/61

รายละเอียด

ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์   จำนวน  ๕  รายการคือ

                   ๑. ถุงพลาสติกครอบหัวตรวจพร้อมเจลแพ็คชนิดปลอดเชื้อ ( ๖๑๐-๑๐๑๓Sterile CIV Flex Cover with gel pack )

                   ๒. ถุงพลาสติกครอบหัวตรวจพร้อมเจลในกระบอกฉีดและไบค์บล็อค ( ๖๑๐-๑๐๑๔ Non Sterile CIV Flex Cover with gel-Filled syringe and bite block )

                ๓.สายให้อาหารผ่านรูจมูกสู่กระเพาะอาหาร แบบซิลิโคน (Silicone Stomach Tube )

                ๔.ชุดเครื่องดูดและกำจัดของเสียในขณะผ่าตัดทำงานด้วยระบบไฟฟ้า

              ๕.วัสดุสำหรับยึดกระดูกชนิดย่อยสลายได้ ( Resorbable Fixation 

                   สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติม 

ย.514/61  รายละเอียด

ย.943/61

ย.1406/61

รายละเอียด

ย.1283/61  รายละเอียด

ย.1030/61  รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28