ย.1919/61 รายละเอียด

ย.2948/61   รายละเอียด

ย.2619/61 รายละเอียด

ย.2767/61

ย.2346/61

รายละเอียด

ย.2738/61

ย.2690/61

รายละเอียด

ย.2065/61 รายละเอียด

 

ย.1747/61

ย.2495/61

ย.2617/61

ย.2700/61

ย.2037/61

ย.2701/61

ย.2626/61

ย.2697/61

ย.2698/61

ย.2265/61

ย.2693/61

ย.2702/61

ย.2689/61

รายละเอียด

ย.2653/61

ย.2594/61

ย.2776/61

รายละเอียด

ย.2656/61

ย.2632/61

ย.1798/61

รายละเอียด

ย.2591/61

ย.2628/61

รายละเอียด

ย.2480/61 รายละเอียด

ย.2584/61

ย.2544/61

รายละเอียด

ย.2291/61  รายละเอียด

ย.2725/61 ราบละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.253/61) รายละเอียด 

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.262/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.267/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.269/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.271/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.272/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.273/61) รายละเอียด

 

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.248/61) รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาฮีโมโกลบินเอวันซี ขนาดความเข้มข้น HBA1C ANTIBODY ตั้งแต่ 0.5 MG/ML ขึ้นไป, HBA1C POLYHAPTEN ตั้งแต่ 8 UG/ML ขึ้นไป ขนาดบรรจุ 150 เทสต์(ว.738/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสายสวนตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน ขนาด 2.9 FR. ความยาว 150 ซม. (INTRAVASCULAR ULTRASOUND CATHETER)(ว.739/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสายให้สารละลายชุดต่อกับเครื่องปั๊ม(INFUSION PUMP SET)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในขนาด 3.2 มม. ความยาว 215 ซม. ชนิด DEHP FREE(ว.390/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28