ย.574/61

ย.575/61

ย.631/61

ย.632/61

รายละเอียด

ย.79/61 รายละเอียด

ย.446/61 รายละเอียด

ย.684/61 รายละเอียด

ย.615/61 รายละเอียด

ย.446/61 รายละเอียด

ย.79/61 รายละเอียด

ย.664/61

ยา จำนวน 2 รายการ (ย.583/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา TAMSULOSIN 0.4 MG TAB (ย.584/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง 

 ยา จำนวน 3 รายการ (ย.579/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา จำนวน 2 รายการ (ย.593/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 ยา จำนวน 2 รายการ (ย.594/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง 

ยา จำนวน 2 รายการ (ย.597/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา EPOETIN BETA INJECTION PREFILLED SYRINGE 5,000 IU (ย.665/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 ยา จำนวน 2 รายการ (ย.667/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง 

ยา EPERISONE HCL TAB 50 MG (ย.668/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 ยา จำนวน 5 รายการ (ย.703/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา  LEVOFLOXACIN 500 MG TAB  (ย.705/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา จำนวน 2 รายการ (ย.706/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา จำนวน 2 รายการ (ย.707/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา จำนวน 3 รายการ (ย.748/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา จำนวน 4 รายการ (ย.753/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ย.610/61

ย.612/61

รายละเอียด

ย.614/61 รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.222/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.228/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.232/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.234/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สาย พ. (ซ.19/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สาย พ. (ซ.22/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.116/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.198/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.210/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.205/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.212/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.227/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.160/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.201/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.209/61) รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28