ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.696/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.697/61) รายละเอียด

ย.1141/61 รายละเอียด

ย.1094/61 รายละเอียด

ย.890/61

ย.1241/61

รายละเอียด

ย.829/61

ย.999/61

ย.1308/61

ย.1251/61

ย.1240/61

รายละเอียด

- ชุดเครื่องจัดยาอัตโนมัติสำหรับระบบจ่ายยาผู้ป่วยใน   รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.34/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.111/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.114/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.116/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.117/61) รายละเอียด

 

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.469/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.470/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.476/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.483/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.490/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.496/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.499/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.500/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.512/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.553/61) รายละเอียด

ว.698/61  รายละเอียด

ว.700/61  รายละเอียด

ว.705/61  รายละเอียด

ว.707/61  รายละเอียด

ว.709/61  รายละเอียด

ว.710/61  รายละเอียด

ว.711/61  รายละเอียด

ย.725/61 รายละเอียด

ย.1149/61

ย.929/61

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28