ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ย.2070/60  ราคากลาง

ย.2130/60  ราคากลาง

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวด PLATINUM CHROMIUM เคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ขนาดต่างๆ จำนวน 20 รายการ (ว.237/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.291/60) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเอช ไอ วี คอมโบ โดยวิธีซีเอ็มไอเอ 500 เทสต์ (ว.1855/59) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาระดับยา ทาโครลิมัส ในเลือด (TACROLIMUS LEVEL REAGENT KIT ,100 TEST) (ว.292/60) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ย.1790/60  ราคากลาง

ย.1870/60  ราคากลาง

ย.1890/60  ราคากลาง

ย.1910/60  ราคากลาง

ย.1930/60  ราคากลาง

ย.1950/60  ราคากลาง

ย.1990/60  ราคากลาง

 

 

สอบราคาซื้อMICROTUBE สำหรับการตรวจหาแอนติบอดี IGGและC3D (ว.1192/60)และราคากลาง

สอบราคาซื้อชุดควบคุมน้ำ เข้า-ออก ลูกตา ชนิดใช้ครั้งเดียว (ว.1222/60)และราคากลาง

สอบราคาซื้อชุดน้ำยาคาลิเบรตน้ำยาตรวจหาสารต่างๆ (ว.1329/60) จำนวน 19 รายการ โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณและราคากลาง

สอบราคาซื้อชุดให้สารละลายและเลือดเพื่อรักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจชนิดปรับอุณหภูมิได้ (BLOOD CARDIOPLEGIA SET) (4/1) (ว.1111/60) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณและราคากลาง

สอบราคาซื้อจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1109/60)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณและราคากลาง

ประกวดราคาจ้างตัดเย็บชุดแพทย์สำหรับปฎิบัติงานห้องผ่าตัด (๔๒.๑๓.๑๖.๑๒ ) จำนวน ๗ รายการ (พธ.๖๖๘๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ราคากลาง

 

2.ประกาศ

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล แบบที่ 5 พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม (25.10.17.03 ) จำนวน 2 คัน (พธ.3976) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ราคากลาง

 

2.ประกาศ

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้อาหารเหลวทางสายยาง (Enteral Feeding Pump) จำนวน 64 ชุด (ว.5136/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ  (Urodynamic) จำนวน 2 ชุด (ว.5087/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดน้ำวุ้นในลูกตาและเลเซอร์จอประสาทตา (Posterior Vitrectomy with Laser Integrated) จำนวน 1 ชุด (ว.5137/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ชนิดตรวจเส้นเลือด (Mobile C-arm X-Ray Unit with Vascular Option) จำนวน 1 ชุด (ว.5135/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ย.1648/60  ราคากลาง

เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวด COBALT CHROMIUM เคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ขนาดต่างๆ จำนวน 21 รายการ (ว.1224/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ร่างประกาศประกวดราคา   2. ร่างเอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง 

 

เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.1225/60) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ร่างประกาศประกวดราคา   2. ร่างเอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ยา

ย.1909/60

ประกาศราคากลาง

ย.1730/60  ราคากลาง

ย.1829/60  ราคากลาง

ย.1869/60  ราคากลาง

ย.1889/60  ราคากลาง

ย.1909/60  ราคากลาง

ย.1929/60  ราคากลาง

ย.1949/60  ราคากลาง

ย.1969/60  ราคากลาง

ย.1989/60  ราคากลาง

ย.2031/60  ราคากลาง

 

 

-ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสังเคราะห์สำหรับเย็บแผล ชนิดต่างๆ(ว.1137/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 25 รายการ(ว.1193/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อหลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ ชนิดมีสารกันเลือดแข็งตัว(ว.1220/60)และราคากลางชนิดมีสารกันเลือดแข็งตัว(ว.1220/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อหลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ ชนิดไม่มีสารกันเลือดแข็งตัว(ว.1189/60)และราคากลางหลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ ชนิดไม่มีสารกันเลือดแข็งตัว(ว.1189/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 10 รายการ(ว.1454/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 4 รายการ(ว.1305/60)และราคากลางสป. สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 4 รายการ(ว.1305/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 20 รายการ(ว.1190/60)สป. สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 20 รายการ(ว.1190/60)และราคากลาง

เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาซื้อยา จำนวน 1 รายการ (ย.1830/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ร่างประกาศประกวดราคา   2. ร่างเอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดโปรแคลซิโตนิน บรรจุกล่องละ 100 เทสต์ (ว.826/60)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28