เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 5 รายการ(ว.778/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ(ว.777/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อตัวไส้เย็บแผลแบบตรง(ตัดต่อปกติ) 6 แถว ขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ(ว.932/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ(ว.779/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดไซริงค์เก็บเลือดชนิดมีสารกันเลือดแข็งตัว ขนาด 3 มล.(ว.1040/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ย.3465/61

ถ.66/61

ถ.69/61

ถ.138/61

 

รายละเอียด

ซ.323/61

ซ.408/61

ซ.409/61

 

รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมขนาดเล็กชนิดพิเศษ (Ultrathin Bronchoscope)(ถ.109/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์โดยเทคนิค Mass Spectrometry(ถ.143/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ย.3484/61 รายละเอียด

ย.3333/61

ย.3286/61

ย.3320/61

รายละเอียด

ย.3265/61 รายละเอียด

ย.3222/61

ย.3212/61

ย.3292/61

รายละเอียด

ย.3295/61

ย.3394/61

ย.3397/61

ย.3341/61

ย.3297/61

ย.3296/61

รายละเอียด

ย.3356/61 รายละเอียด

ย.3327/61 รายละเอียด

ย.2962/61 รายละเอียด

ย.1122/61

ย.2095/61

ย.2857/61

ย.3625/61

ถ.163/61 รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28