ย.1077/61 รายละเอียด

ย.1014/61 รายละเอียด

ย.996/61 รายละเอียด

ย.982/61 รายละเอียด

ย.948/61 รายละเอียด

ย.844/61 รายละเอียด

ย.806/61 รายละเอียด

ย.617/61 รายละเอียด

ย.1135/61 รายละเอียด

ย.617/61

ย.1037/61

รายละเอียด

ย.1158/61 รายละเอียด

ย.982/61

ย.996/61

ย.1014/61

ย.1054/61

ย.1050/61

รายละเอียด

-ซื้อชุดสายให้สารละลายและยาทางหลอดเลือดดำ ชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ(ว.440/61) ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ  ขอบเขตของงาน  คุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง

ย.844/61

ย.948/61

ย.1077/61

รายละเอียด

ย.806/61 รายละเอียด

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน ๒ รายการ(ว.443/61) ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ  ขอบเขตของงาน  คุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง

ยา จำนวน 5 รายการ (ย.772/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา PIRACETAM TAB. 800 MG จำนวน 1 รายการ (ย.1116/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา DONEPEZIL HCL 10 TAB จำนวน 1 รายการ (ย.366/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา จำนวน 2 รายการ (ย.819/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ซื้อยา จำนวน 5 รายการ (ย.1173/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

 

ว.639/61 รายละเอียด

ว.640/61 รายละเอียด

ว.641/61 รายละเอียด

ว.643/61 รายละเอียด

ว.644/61 รายละเอียด

ว.648/61 รายละเอียด

ว.649/61 รายละเอียด

ว.652/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28