ย.2548/61

ย.1660/61

รายละเอียด

ย.2266/61  รายละเอียด

ย.2141/61  รายละเอียด

ย.1923/61  รายละเอียด

ย.1151/61 รายละเอียด

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกระเปาะทดสอบสำหรับตรวจน้ำตาลในเลือด(ว.446/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

ซื้อ สป. ถาวร สาย พ. (ถ.28/61) รายละเอียด

-ซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าชนิดปรับพลังงานได้ที่ด้ามจี้แบบสวิตช์มือ(Electrosurgical Cautery with Handswitch Control) (ถ.41/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.334/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1140/61) รายละเอียด

1. ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งประกอบในชุดยูนิตทันตกรรมชนิดใช้งานร่วมกับระบบท่ออัดลมกลาง (Dental Master unit run by Central Supply ) จำนวน 3 รายการ(ถ.26/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

2. ซื้อเครื่องอัดลมป้องกันหลอดเลือดดำบริเวณขาอุดตัน (Intermittent Pneumatic Compression) (ถ.43/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

3. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ(ว.591/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ย.2705/61  รายละเอียด

ย.2506/61  รายละเอียด

ย.2601/61

ย.2649/61

ย.2271/61

ย.2658/61

รายละเอียด

ย.2592/61

ย.2593/61

ย.2574/61

ย.2575/61

ย.2581/61

ย.2605/61

ย.2604/61

รายละเอียด

ย.2509/61  รายละเอียด

ย.2059/61  รายละเอียด

ย.2510/61

ย.2516/61

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28