ย.913/61

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.704/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.706/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.729/61) รายละเอียด

ย.2122/61

-จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องฉายรังสีลิแน็ค พร้อมชุดเทคโนโลยีการฉายรังสีแบบปรับความเข้มของลำรังสี ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น Oncor Avant Garde หมายเลขเครื่อง 5513(ซ.98/61)   รายละเอียด

-จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องฉายรังสีลิแน็ค พร้อมชุดเทคโนโลยีการฉายรังสีแบบปรับความเข้มของลำรังสี ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น Oncor Avant Garde หมายเลขเครื่อง 5513  รายละเอียด

ย.1548/61 รายละเอียด

ย.2170/61 รายละเอียด

ย.1080/61 รายละเอียด

เรื่องเช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุ(Magnetic Resonance Imaging : MRI) (ว.5018/61) จำนวน 1 งาน  ระยะเวลาการเช่า 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อยา EZETIMIBE 10 MG TAB จำนวน 1 รายการ (ย.2100/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ย.2072/61 รายละเอียด

ย.2167/61 รายละเอียด

ย.2039/61

ย.2046/61

ย.1995/61

ย.1840/61

รายละเอียด

ย.1975/61

ย.1821/61

ย.2147/61

รายละเอียด

ย.1883/61 รายละเอียด

ย.1887/61

ย.2023/61

ย.2021/61

ย.2013/61

ย.1993/61

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28