ย.505/61 รายละเอียด

ย.512/61 รายละเอียด

ย.405/61 รายละเอียด

ย.303/61

ย.184/61

ย.303/61

ย.184/61

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.149/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.153/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.181/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.182/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.183/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.184/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.186/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.204/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.211/61)  รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.226/61)  รายละเอียด

-จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลชนิดสองระนาบ ยี่ห้อ Philips รุ่น Allura Xper FD 20-20 หมายเลขเครื่อง 27 รายละเอียด

-จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น BRILLIANCE 64 SLICES หมายเลขเครื่อง 95312 รายละเอียด

-จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวินิจฉัยด้วยสารกัมมันตรังสีชนิดโตโมกราฟี่ แบบ 2 หัววัด ยี่ห้อ GE Healthcare รุ่น Infinia หมายเลขเครื่อง 17942 รายละเอียด

ย.496/61

ย.566/61

ย.573/61

ย.549/61

ย.550/61

ย.437/61

ย.416/61

ย.496/61

ย.437/61

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28