ย.2059/61  รายละเอียด

ย.2510/61

ย.2516/61

รายละเอียด

ย.1751/61

ย.2541/61

รายละเอียด

ย.1912/61  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.826/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.874/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.875/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.883/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.885/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.886/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.887/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.889/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.890/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.892/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.896/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.898/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.899/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.900/61) รายละเอียด

ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๖ รายการ คือ

                   ๑. สายฉีดสีในท่อทางเดินปัสสาวะ ( Ureteral Catheter )

                   ๒. ลวดนำทาง ( Nitinol Guidewire ) 

                   ๓. ชุดบอลลูนถ่างขยายท่อทางเดินปัสสาวะ ( Ureteral Balloon Dilator Set ) 

                   ๔. ปลอกหุ้มกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะ ( Ureteral Access Sheath )

                   ๕. สายคล้องนิ่วในท่อไตและในไต ( Stone Retrieval Basket ) 

                   ๖. ชุดบอลลูนขยายไตผ่านทางผิวหนัง ( Nephrostomy Balloon Catheter Set ) 

                   สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบกจึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด อ่านเพิ่มเติม

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.163/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.177/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.924/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิื้นเปลือง สาย พ. (ว.982/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.284/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.286/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.287/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.251/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.252/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.254/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.264/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.266/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.261/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.265/61) รายละเอียด

 

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.200/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.234/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.246/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.249/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.250/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.224/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.226/61) รายละเอียด

ย.2451/61

ย.2633/61

รายละเอียด

ย.2576/61

ย.1986/61

ย.2648/61

ย.2624/61

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28