ย.825/61 รายละเอียด

ย.1812/61

ย.1815/61

รายละเอียด

ย.1427/61 รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.147/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.167/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.173/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.164/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.120/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.121/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.135/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.143/61) รายละเอียด

 

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.142/61) รายละเอียด

 

 

 

ย.2505/61   รายละเอียด

 

 

ย.1120/61

ย.1876/61 รายละเอียด

ย.1901/61 รายละเอียด

ย.1897/61

ย.1959/61

ย.2015/61

ย.1922/61

ย.1941/61

ย.1827/61

ย.1944/61

ย.1950/61

ย.1924/61

ย.1974/61

ย.1825/61

ย.1811/61

ย.1896/61

ย.1949/61

( รายละเอียด )

ย.1892/61 รายละเอียด

ย.1822/61

ย.1845/61

( รายละเอียด )

ย.1844/61

ย.1871/61

ย.1866/61

( รายละเอียด )

ย.1536/61 รายละเอียด

กศก.รพ.รร.6 ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาระ สป. สาย พ. ของ เครื่องช่วยการทำงานของหัวใจและ/หรือปอด ชนิดใช้เพื่อเคลื่อนย้ายระหว่างโรงพยาบาล (Portable Extracorporeal Life Support Machine) เป็นจำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

กศก.รพ.รร.6 ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาระ สป. สาย พ. ของ เครื่องช่วยการทำงานของหัวใจและ/หรือปอด ชนิดการไหลเวียนคงที่ (Extracorporeal Life Support Machine with Non-Pulsatile Flow) เป็นจำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

 

 

ย.2492/61   รายละเอียด

ย.1090/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28