ย.1199/61 รายละเอียด

ย.739/61 รายละเอียด

ย.955/61 รายละเอียด

ย.800/61 รายละเอียด

ย.794/61 รายละเอียด

ย.843/61 รายละเอียด

ย.880/61

ย.901/61

ย.908/61

( รายละเอียด )

ย.876/61 รายละเอียด

 

 

ย.1195/61

ย.1820/61 รายละเอียด

ย.1976/61 รายละเอียด

ย.1882/61 รายละเอียด

ย.1905/61 รายละเอียด

ย.1951/61 รายละเอียด

ย.1933/61 รายละเอียด

ย.1875/61 รายละเอียด

 

 

ย.2490/61   รายละเอียด

-ซื้อตัวไส้เย็บแผลแบบตรง(ตัดต่อปกติ) 6 แถว ขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ

-ซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ  รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28