ย.449/61

ย.449/61

ย.542/61

ย.542/61

ย.110/61

ย.110/61

-ซื้อสายให้สารละลายชุดต่อกับเครื่องปั๊ม(INFUSION PUMP SET)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในขนาด 3.2 มม. ความยาว 215 ซม. ชนิด DEHP FREE รายละเอียด

-ซื้อแก๊สผสมที่ใช้ในกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ(ความเข้มข้นของแก๊สเอทธีลีน ออกไซด์10%)บรรจุท่อละ 30 กิโลกรัม รายละเอียด

ซ.14/61 รายละเอียด

ว.142/61 รายละเอียด

ว.199/61 รายละเอียด

ว.125/61 รายละเอียด

ว.104/61 รายละเอียด

ย.406/61

ย.466/61

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28