ย.957/61 รายละเอียด

ย.879/61 รายละเอียด

ย.873/61 รายละเอียด

ย.785/61 รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สป.สาย พ. (ซ.73/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สป.สาย พ. (ซ.75/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สป.สาย พ. (ซ.78/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สป.สาย พ. (ซ.61/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สป.สาย พ. (ซ.62/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สป.สาย พ. (ซ.68/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.41/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.46/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.47/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.56/61) รายละเอียด

ย.839/61 รายละเอียด

ย.726/61 รายละเอียด

ย.572/61 รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.438/61) รายละเอียด

ย.726/61

ย.572/61

รายละเอียด

ย.726/61

ย.572/61

รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

Read more...

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.386/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.417/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.419/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.422/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.423/61) รายละเอียด

ย.839/61 รายละเอียด

-ชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจ PANEL ๑-๔ ขนาดบรรจุกล่องละ ๕๐ TEST รายละเอียด

-สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน ๗ รายการ รายละเอียด

-สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน ๗ รายการ รายละเอียด

-สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดหลอดเลือดในสมอง ขนาด 4x20 มม.(ว.359/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ยา จำนวน 2 รายการ(ย.819/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา 2. ขอบเขตของงาน3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. 4. ราคากลาง

ยา PREGABALIN 75 MG CAPSULE จำนวน 1 รายการ (ย.962/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา 2. ขอบเขตของงาน3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. 4. ราคากลาง

ยา จำนวน 5 รายการ (ย.964/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา 2. ขอบเขตของงาน3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. 4. ราคากลาง

ยา DOXAZOSIN XL 4 MG TABLET จำนวน 1 รายการ (ย965/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา 2. ขอบเขตของงาน3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. 4. ราคากลาง

ยา IMIPENAM 500 MG, CILASTATIN SODIUM 500 MG IV จำนวน 1 รายการ (ย.1250/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา 2. ขอบเขตของงาน3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. 4. ราคากลาง

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28