-ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม สป. สาย พ.(ซ.369/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม สป. สาย พ.(ซ.370/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจระบบสั่นอากาศชนิดความถี่สูง(ว.5056/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมขนาดเล็กชนิดพิเศษ(ว.5058/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำระบบรีเวิร์สออสโมซิส ชนิดเคลื่อนย้ายได้(ว.5061/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อชุดสว่านลมเจาะตัดกระดูก ชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้(ว.5062/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างผ่าตัดคอ(ว.5063/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือจับยึดกระดูกหักให้เข้าที่ชนิดเปลี่ยนแขนจับได้(ว.5064/60)และราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28