ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและบุคลากร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

Arrow up
Arrow down

-ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาฯ สป. สาย พ. จำนวน 2 รายการ(ซ.443/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาฯ สป. สาย พ. จำนวน 3 รายการ(ซ.449/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นน้ำยาตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือดฯ(ว.799/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อข้อต่อให้สารละลายผ่านชนิด 3 ทาง(ว.800/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 4 รายการ(ว.801/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 11 รายการ(ว.1166/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังทางด้านศัลยกรรมประสาทและอุปกรณ์ประกอบ(ว.5111/60)และราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28