เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ (Urodynamic) (ว.5087/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28