ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล แบบที่ 5 พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม (25.10.17.03 ) จำนวน 2 คัน (พธ.3976) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ราคากลาง

 

2.ประกาศ

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28