ประกวดราคาจ้างตัดเย็บชุดแพทย์สำหรับปฎิบัติงานห้องผ่าตัด (๔๒.๑๓.๑๖.๑๒ ) จำนวน ๗ รายการ (พธ.๖๖๘๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ราคากลาง

 

2.ประกาศ

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28