สอบราคาซื้อMICROTUBE สำหรับการตรวจหาแอนติบอดี IGGและC3D (ว.1192/60)และราคากลาง

สอบราคาซื้อชุดควบคุมน้ำ เข้า-ออก ลูกตา ชนิดใช้ครั้งเดียว (ว.1222/60)และราคากลาง

สอบราคาซื้อชุดน้ำยาคาลิเบรตน้ำยาตรวจหาสารต่างๆ (ว.1329/60) จำนวน 19 รายการ โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณและราคากลาง

สอบราคาซื้อชุดให้สารละลายและเลือดเพื่อรักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจชนิดปรับอุณหภูมิได้ (BLOOD CARDIOPLEGIA SET) (4/1) (ว.1111/60) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณและราคากลาง

สอบราคาซื้อจัดซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1109/60)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณและราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28