ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ยา

ย.1210/60

ย.1410/60

ย.1635/60

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28