เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องกำหนดตำแหน่งในการผ่าตัดสมอง โดยจัดหาเฉพาะข้อ 1.2.1.2 (ยกเว้นข้อ 1.2.1.2.9), 1.2.2 , 1.2.3 , 1.2.4  (ว.5102/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ  (Urodynamic) จำนวน 2 ชุด (ว.5087/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ชนิดตรวจเส้นเลือด (Mobile C-arm X-Ray Unit with Vascular Option) จำนวน 1 ชุด (ว.5135/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28