เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลคุณลักษณะ และเทคนิคสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์

-ด้วย  กองจักษุกรรม  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน    ๑๒ รายการ คือ

                                ๑. เครื่องวัดค่าเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตา

                   ๒. เครื่องตรวจจอประสาทตาอย่างอ้อม ชนิดมอง 2 ตา แบบรูม่านตาขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์ ( Small Pupil Indirect Ophthalmoscope )

                   ๓. เครื่องวัดความดันตาชนิดสัมผัส แบบมือถือ

                   ๔. เครื่องวัดลานสายตาแบบดิจิตอล พร้อมเลนส์ปรับค่าสายตาอัตโนมัติ

                   ๕. เครื่องส่องตรวจจอประสาทตา ชนิดมองตาเดียว

                   ๖. เครื่องมือสำหรับวัดระยะแบบคาสโตรวีโจ้

                   ๗. ก้านสัมผัสตาเพื่อวัดความดันตา๘. เลนส์แก้วตาเทียมแบบพับได้แบบยึดระยะโฟกัส

                   ๙. เลนส์แก้วตาเทียมแบบพับได้แบบยึดระยะโฟกัส พร้อมแก้สายตาเอียง

                   ๑๐. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์สำหรับต่อเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม รุ่น retcam3

                   ๑๑. ของเหลวสำหรับกดจอตาชนิด ( Perfluoro-n-octane )

                   ๑๒. ของเหลวสำหรับกดจอตาชนิด ( Perfluorodecaline )

                    รายละเอียดเพิ่มเติม

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28