จัดซื้อสป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1792/60)  จำนวน 4 รายการ  รายละเอียด

จัดซื้อสป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1793/60)  จำนวน 1 รายการ  รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28