กศก.รพ.รร.6 ขอประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ เครื่องประมวลภาพ MRI และภาพอัลตร้าซาวด์ เพื่อการเจาะชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก ( Bio Jet MRI / Ultrasound Fusion System ) เป็นจำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28