เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ.(ว.1795/60)  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ.(ว.1797/60)  จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28