ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สป.คงคลัง สาย พ. ประจำปีงบประมาณ 2561

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28