เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวกรองแบบพิเศษดูดซับสารพิษ ชนิดเรซิน ขนาดรูกรอง 20 นาโนเมตร (ว.27/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นน้ำยาตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือด ชนิดใช้เทคนิค BIOSENSORS CHIP ในการตรวจ (ว.25/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28