เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวกรองแบบพิเศษดูดซับสารพิษ ชนิดเรซิน ขนาดรูกรอง 20 นาโนเมตร (ว.27/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นน้ำยาตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือด ชนิดใช้เทคนิค BIOSENSORS CHIP ในการตรวจ (ว.25/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1799/60) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ เครื่องฉีดยาอัตโนมัติ ยี่ห้อ TERUMO รุ่น TE-331 (ว.21/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

 

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้ารัดแขนสำหรับวัดความดันโลหิต (CUFF) สำหรับผู้ใหญ่ขนาดใหญ่ (LARGE ADULT) (ว.20/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

 

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28