แผนกเวชบริภัณฑ์กลาง รพ.รร.6 ขอประกาศเชิญชวนผู้ขายให้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบแก๊สเอทธีลีนออกไซด์ (EO Gas Sterilizer) รายละเอียดดังนี้

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28