-เรื่องประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประคองข้อเข่าแบบปรับมุมได้ ขนาดความยาว 26 นิ้ว (ว.3/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.2/61) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา ซื้อชุด EXPIRATORY BACTERIA FILTER แบบใช้แล้วทิ้ง (ว.24/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.26/61) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28