-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายส่งเลือด ขนาด 6.6 มม. (ว.54/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.1789/60) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลืองสาย พ. (ว..55/61) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

 

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28