-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยางอนามัยชนิดไม่มีสารหล่อลื่น (ว.61/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตัวกรองไตเทียมแบบประสิทธิภาพสูง สำหรับกรองแยกพลาสม่า (ว.68/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.69/61) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าซับโลหิตแบบมีหูห่วงชนิดปราศจากเชื้อ (ABDOMINAL SWAB STERILE) ขนาด 18X18 (ว.62/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นแป้นสำหรับปิดผิวหนังรอบทวารเทียม (COLOSTOMY FLANGE 57 MM.) (ว.66/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าปิดตา (EYE PAD) (ว.57/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายให้สารละลายและยาสำหรับเครื่องควบคุมการให้ยาระงับปวด ด้วยตนเอง (ว.59/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นรองเอนกประสงค์ (BLUE PAD) ขนาด 45X70 ซม.(10PC/PK)(ว.58/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป. สิ้นเปลือง สาย พ.(ว.1790/60) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.70/61) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเย็บแผลชนิดเส้นเดี่ยวไม่ละลาย เบอร์ 10/0 ยาว 38 ซม.พร้อมเข็ม แบบ 3/8 CIRCLE SPATULA DOUBLE ขนาด 6.4 มม.(ว.65/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนชนิดสองช่องในท่อเดียวกัน สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ขนาด 11.5 FR ยาว 15 ซม.ปลายโค้ง ใช้กับเส้นเลือดใหญ่ที่คอ (ว.64/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารหล่อลื่นชนิดปราศจากเชื้อ (AQUAGEL 5 G ) (ว.67/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.71/61) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะแบบอ่านด้วยเครื่อง ชนิด 3 การทดสอบ (COMBUR 3 TEST) (ว.56/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ(TRISODIUM CITRATE) ขนาดความแรง 30% ขนาดบรรจุ 5 มล. (ว.63/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป. สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 10 รายการ (ว.74/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.72/61) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.73/61) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทำละออง (AEROSOL) (ว.60/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28