ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์  จำนวน  ๗ รายการคือ

                    ๑. ท่อช่วยหายใจชนิดไม่ต้องโบว์คัพ ( Airway with a non – inflatable cuff )        

                   ๒. เครื่องเฝ้าติดตามภาวะความรู้สึกตัวของผู้ป่วยในขณะดมยาสลบและวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในสมอง ( Cerebral Oximetry)

                   ๓.เครื่องดมยาสลบแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและภาควัดแก๊สขณะดมยาสลบ    (  Anesthesia Machine With Ventilator and Gas monitoring)

                   ๔. ถุงมือยางสำหรับศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อใช้ในห้องผ่าตัดแบบมีแป้ง วั

                   ๕. ถุงมือยางสำหรับศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อใช้ในห้องผ่าตัดแบบไม่มีแป้ง

                   ๖. ถุงมือยางชนิดปราศจากเชื้อสำหรับใช้ในการทำหัตถการแบบมีแป้ง

                   ๗. ถุงมือยางชนิดปราศจากเชื้อสำหรับใช้ในการทำหัตถการแบบไม่มีแป้ง

 

สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28