เรื่องจ้างทำฟันปลอม(ว.163/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

เรื่องจ้างทำฟันปลอม(ว.192/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

เรื่องจ้างซ่อมตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำแบบยืนอุณหภูมิ-20 ถึง -40 องศาเซลเซียส ยี่ห้อ PANASONIC รุ่น MDF-U5412 หมายเลขเครื่อง 12120204(ซ.3/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

เรื่องซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.140/61) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

เรื่องซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.139/61) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

เรื่องซื้อชุดคัดกรองเซลล์มะเร็ง (LIQUID-BASED CYTOLOGY) (ว.144/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

เรื่องซื้อกระโหลกศีรษะเทียมเฉพาะบุคคล (SIMPLE PERSONALIZED PMMA IMPLANT) (ว.145/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

เรื่องซื้อเข็มเจาะและเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ ชนิดกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 14GX100 มม (ว.251/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

ซื้อแผ่นปิดแผลกันน้ำแบบยืดหยุ่น 10X10 CM. (FLEXIBLE CONTROL GEL DRESSING) (ว.155/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28