เรื่องซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.147/61) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

เรื่องซื้อถุงแบ่งเลือด ขนาดบรรจุ 300 ซีซี. (ว.148/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

เรื่องซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.146/61) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

เรื่องจ้างทำฟันปลอม(ว.235/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

เรื่องจ้างซ่อมยูนิตทันตกรรมชนิดใช้งานร่วมกับระบบท่ออัดลมกลาง ยี่ห้อ มอริต้า รุ่น ACTUS 9000 หมายเลขเครื่อง AC1105049 BL(ซ.2/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

เรื่องจ้างซ่อมเครื่องช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด ยี่ห้อ Fisher  Paykel หมายเลขเครื่อง 040325000369(ซ.6/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28