-ซื้อชุดควบคุมน้ำ เข้า-ออก ลูกตา ชนิดใช้ครั้งเดียว รายละเอียด

-ซื้อชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดหลอดเลือดในสมอง ขนาด ๔x๒๐ มม. รายละเอียด

-จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องฉายรังสีลิแนค แบบพื้นฐาน ยี่ห้อSIEMENSรุ่นPRIMUS MIDหมายเลขเครื่อง ๕๐๕๖  รายละเอียด

-จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคด้วยสารกัมมันตรังสีชนิดโทโมกราฟฟี่ แบบ ๒ หัววัด ยี่ห้อSIEMENSรุ่นSymbia Evo Excelหมายเลขเครื่อง ๑๐๓๕ รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28