-ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28