- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.125/61)  รายละเอียด

 - ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.197/61)  รายละเอียด

 - ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.225/61)  รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28