- จ้างซ่อม สป.สาย พ. (ซ.5/61)  รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สาย พ. (ซ.7/61)  รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สาย พ. (ซ.9/61)  รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สาย พ. (ซ.13/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สาย พ. (ซ.14/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สาย พ. (ซ.17/61) รายละเอียด

 

 

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28