- จ้างซ่อม สป.สาย พ. (ซ.23/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สาย พ. (ซ.28/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สาย พ. (ซ.31/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สาย พ. (ซ.32/61) รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป.สาย พ. (ซ.35/61) รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28