กอธ.รพ.รร.6 ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. 3 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องมือเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ฯ , 2.ชุดเครื่องมือรัดห้ามเลือดไฟฟ้า , 3.ชุดโลหะดามในโพรงกระดูกและข้อเท้า รายละเอียดดังนี้

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28