เรื่องซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ.(ว.346/61) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

 

เรื่องซื้อเสื้อคลุมผ่าตัดแขนยาว ชนิด NON-STERILE ขนาด L (ว.307/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

 

เรื่องซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.298/61) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

 

เรื่องซื้อหมวกคลุมผมสำหรับสวมในห้องผ่าตัด (ว.296/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28