- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.374/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.381/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.383/61) รายละเอียด

- ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.384/61) รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28