ยา DONEPEZIL HCL 10 TAB จำนวน 1 รายการ (ย.366/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน  3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.  4. ราคากลาง

ยา จำนวน 2 รายการ (ย.819/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน  3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.  4. ราคากลาง

ยา จำนวน 2 รายการ (ย.823/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน  3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.  4. ราคากลาง

 ยา PIRACETAM TAB. 800 MG จำนวน 1 รายการ (ย.1116/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน  3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา CELECOXIB CAPSULE 400 MG จำนวน 1 รายการ (ย.1170/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา CELECOXIB CAPSULE 400 MG จำนวน 1 รายการ (ย.1176/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา    2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา CLOSTRIDUM BOTULINUM TOXIN TYPE A-HAEMAGGLUTNIN COMPLEX 500 U INJECTION จำนวน 1 รายการ (ย.1198/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา    2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28