เรื่อง เช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุ(Magnetic Resonance Imaging  MRI) ขนาดความเข้มสนามแม่เหล็ก 1.5 เทสลา (ว.5017/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28