เรื่องเช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุ(Magnetic Resonance Imaging : MRI) (ว.5018/61) จำนวน 1 งาน  ระยะเวลาการเช่า 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28