1. จ้างซ่อมเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ขนาดใหญ่ (EVIS EXERA Gastrointestinal videoscope) ยี่ห้อ โอลิมปัส รุ่น GIF-1TQ160 ประเทศญี่ปุ่น หมายเลขเครื่อง 2901716(แผนกทางเดินอาหาร กอย.รพ.รร.6)โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ

2. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์และเครื่องมือสำหรับตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดแบบระนาบเดี่ยวฯ ยี่ห้อ ฟิลิปส์ รุ่น Allura Xper FD10 หมายเลขเครื่อง 901 และรุ่น Allura Xper FD10C หมายเลขเครื่อง 1327(แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด กอย.รพ.รร.6)

3. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์และเครื่องมือสำหรับตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดแบบสองระนาบฯ ยี่ห้อ ฟิลิปส์ รุ่น Allura Xper FD10/10 หมายเลขเครื่อง 12 (แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด กอย.รพ.รร.6) 

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28