จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.279/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.285/61) รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28