-จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเป็นระบบดิจิตอลชนิดช่องวาง Cassette เดียว,ชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลชนิดรองรับ Cassette ได้หลายแผ่นพร้อมอุปกรณ์และเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์(แบบรวมอะไหล่)(แผนกเอกซเรย์วินิจฉัย กรส.รพ.รร.6)  รายละเอียดแผน

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28