เรื่องเช่าเครื่องเลเซอร์รักษาสายตาผิดปกติพร้อมเครื่องวิเคราะห์กระจกตาและลูกตาในรูปแบบของหน้าคลื่น(Excimer Laser with Wavefront System)  จำนวน 1 งาน (ว.5021/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28