กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ขอประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. จำนวน 7 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. เครื่องเติมออกซิเจนและขับคาร์บอนไดออกไซด์ทางกระแสเลือด (Extracorporeal Lung Assist)

2. ชุดเครื่องจี้กล้ามเนื้อเรียบหลอดลมด้วยความร้อน (Bronchial Thermoplasty)

3. ชุดส่องตรวจปอด หลอดลมและต่อมน้ำเหลืองในช่องทรวงอก ระบบวีดีทัศน์ ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

     (Ultrasound Bronchovideoscope for intrathoracic lymph nodes)

4. กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวีดีทัศน์สามารถตรวจเส้นเลือดของหลอดลม

    (Bronchovideoscope)

5. เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ (Polysomnograhphy)

6. เครื่องเฝ้าติดตามความดันของคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดทางผิวหนัง (Transcutaneous CO2 partial 

    pressure monitoring)

7. เครื่องดูดของเหลว อากาศ และเสมหะ โดยใช้แรงดันต่ำ (Low pressure suction)

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28